U bent hier:

U bent hier

Consultancy

Ontwikkelen en implementeren van softwaretoepassingen en overbrengen van kennis, vaardigheden en inzichten is onze specialiteit.

Of het nu om een software-implementatie van standaard software gaat of een software-ontwikkeling op maat, de rode draad is communiceren en meedenken over een effectieve oplossing.
Advies op maat en implementatie afgestemd op uw organisatie staat daarin centraal in onze aanpak.

Onze trainers denken samen met de klant na over processen die veranderd of verbeterd kunnen worden. Dit doen ze vanuit hun didactische expertise, waarbij de gebruiker centraal staat.

Onze aanpak start vanuit een analyse van de bedrijfs(leer)doelen en een behoefteanalyse van de verschillende doelgroepen. Enkel door deze grondige analyse kan efficiënt advies gegeven worden. Hierna volgt het ontwerpen van een strategie waarbij niet alleen gekeken wordt naar de daadwerkelijke kennisoverdracht, maar ook naar de verandering die zal moeten plaatsvinden in organisaties en bij hun medewerkers.

We hechten een groot belang aan bewustwording en het creëren van een behoefte bij de individuele werknemers. Dit zal ervoor zorgen dat de daadwerkelijke kennisoverdracht vlotter zal verlopen. Eens dit achter de rug is zal er door continue monitoring en coaching on the job voor worden gezorgd dat de geleerde vaardigheden en processen in het dagdagelijkse werk toegepast kunnen worden.

Het aanmoedigen en versterken van de werknemers is hierbij een belangrijk gegeven. Hierdoor zal de initiële behoefte om de aangeleerde vaardigheden te gebruiken verder gevoed kunnen worden.

Training geven is dus maar een klein, maar uiteraard belangrijk onderdeel van het hele proces. Onze softwaretrainers verdiepen zich volledig in de bedrijfsprocessen en –cultuur van de klant en werken mee aan de te bereiken doelstellingen.